Η KAVALA FERTILIZERS LTD συνδυάζει γνώση και προηγμένες τεχνολογίες με υπεύθυνες επιχειρήσεις. Τα προϊόντα μας θέτουν τα θεμέλια για μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία. Για εμάς, η χημεία είναι ο κόσμος γύρω που βοηθάμε να δημιουργηθεί. Η KAVALA FERTILIZERS LTD είναι ο μοναδικός παραγωγός αζωτούχων λιπασμάτων στην Ελλάδα.

Όραμά μας είναι η αναγνώριση της Εταιρείας μας μεταξύ των Ηγετών στον τομέα των χημικών και αζωτούχων λιπασμάτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως από τους εργαζομένους μας, την κοινωνία, τους ανταγωνιστές μας, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αναπτυσσόμενη Εταιρεία που προσφέρει σημαντική αξία στους μετόχους, τους υπαλλήλους και τους πελάτες της.

 

Υποστηρίζουμε τη συνεχή βελτίωση στον τεχνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα και παρέχουμε στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένα.

Η KAVALA FERTILIZERS LTD έχει μακροχρόνιο στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας βιώσιμης ευαισθητοποίησης, έχει δεσμευτεί να λειτουργεί βιώσιμα και υπεύθυνα και έχει στόχο να βελτιώσει ενεργά τις επιδόσεις της στη βιωσιμότητα με την πάροδο του χρόνου.

Βασικός μας στόχος είναι η παραγωγή χημικών ουσιών και λιπασμάτων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν και προσαρμόζουν με επιτυχία τις ανάγκες της αγοράς.

Υποστηρίζουμε πάντα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των προϊόντων μας εστιάζοντας στην επίτευξη οικονομικών στόχων που θα ικανοποιούν τις προσδοκίες των μετόχων μας.

 

Η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι μια διαδικασία για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η KAVALA FERTILIZERS LTD στοχεύει να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της παραγωγής τροφίμων, της διατήρησης των πόρων, της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Στην KAVALA FERTILIZERS LTD πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν βιώσιμα μόνο σε ένα υγιές περιβάλλον και σε μια σταθερή και πλούσια κοινωνία. Εργαζόμαστε για μια ανταγωνιστική και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία λειτουργεί με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον.