ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11, Π. Φάληρο Αττικής, Τ.Ο. Κουτί 17564

Τηλ.: +30 2130037600
info@lipasmatakavalas.com
www.lipasmatakavalas.com

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

10ο χλμ. Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης

Τηλ.: +302511 830000
g.director@lipasmatakavalas.com

Please set Google maps API key before using this widget.